[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 4,10
Содержание:
“Вариант №5
1. Фреза бормашины вращается с угловой скоростью ?. После выключения бормашины фреза, вращаясь равнозамедленно, сделала n оборотов. Определить время от момента выключения до остановки фрезы
2. Определить мощность, развиваемую пловцом при заплыве на 100 м за время 58,8с, если тело спортсмена испытывает сопротивление воды, равное 113Н. КПД мышц считать равным 40%
3. Два звука частотой v=1000 Гц отличаются по громкости на 1 фон. Во сколько раз отличаются их интенсивности?
4. Из горизонтально расположенного медицинского шприца диаметром 1,5 см выдавливается физиологический раствор силой F=10 Н. Найдите скорость вытекания жидкости из иглы шприца. Плотность физиологического раствора 1,03 г/см3. Сечение поршня значительно больше сечения иглы. Почему скорость вытекания раствора не зависит от сечения иглы?
5. Десять капель касторового масла радиусом 10 мкм сливают в одну большую каплю. Определить, на сколько градусов повысится температура масла в результате слияния капель. Теплообменом с окружающей средой пренебречь
6. Рассчитать электроемкость тела человека массой 70 кг, считая ее равной емкости шара той же массы. Средняя плотность тела 1 г/см3

7. Определить величину запрещенной зоны полупроводникового термистора при температуре 170С, если его температурный коэффициент сопротивления равен 0,08 К-1

8. Определить числовую апертуру иммерсионного объектива микроскопа, если его апертурный угол равен 700, а иммерсионной средой является кедровое масло (n=1,51)
9. При прохождении света с длиной волны ?1 через слой вещества его интенсивность уменьшается вследствие поглощения в 4 раза. Интенсивность света с длиной волны ?2 по той же причине ослабляется в 3 раза. Найдите толщину слоя вещества и показатель поглощения для света с длиной волны ?2, если для света с длиной волны ?1 он равен ?1=0,02 см-1

10. В Пятигорских источниках активность радона в воде равна примерно 900 Бк на литр. Определить количество атомов радона в литре воды

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 187440. Контрольная Биофизика 5 вариант

  Выдержка из похожей работы

  …….

  Биофизика

  …..urdetoodavad muutujad ei oleks seoste kaudu tuletatavad olemasolevatest,
  vaid oleksid tдiesti sхltumatud, ortogonaalsed (piltlikult oleksid kхik
  teljed ьksteisega risti, kuigi neid vхib olle palju rohkem kui kolm). Kхige sagedamini kasutatav koordinaat-teljestik on sirgete
  ristiolevate telgedega nn. ristkoordid e. Cartesiuse koordinaadid. Selles
  teljestikus mддratakse keha asukoht kolme kauguse kaudu: esiteks liikudes
  piki x-telge, siis ristisuunas piki y-telge ja lхpuks ristisuunas piki z-
  telge. Kaugused x, y ja z kokkuleppelisest nullpunktist ongi keha
  riskoordinaadid. Riskoordinaadistikku kasutatakse nдiteks USA-s linnade
  planeerimisel, kus ‘streedid’ ja ‘avenue’d on ьksteisega risti ja
  nummerdatud kasvavas jдrjekorras alates linna keskpunktist. Positiivsete ja
  negatiivsete vддrtuste asemel kasutatakse ‘North’, ‘South’, East’ ja ‘West’
  lisandeid. Cartesiuse koordinaadid ei ole ainuke viis keha asukoha mддramiseks,
  vaid seda saab teha ka mхne testsuguse kolme arvu kombinatsiooni abil,
  peaasi, et kolm liikumist, mida need arvud kirjeldavad, oleksid ikka
  omavahel ristsuundades. Nдiteks tsentraalsьmmeetriliste (kerakujuliste ja
  kerakuju moondumisena tulenenud liikumiste) kirjeldamiseks on mugavamad nn.
  polaarkoordinaadid. Polaarkoordinaate on ka kolm, kuid ainult ьks neist
  (raadius r) omab pikkuse (kauguse) dimensiooni, kaks ьlejддnut on nurgad,
  mis mддravad selle liikumise suuna, mida mццda minnes mддratud punkti
  jхutakse. Esimene on nurk v (teeta), mis mддrab erinevuse vertikaalsihist
  ja teine on nurk ?, mis mдarab erinevuse kokkuleppelisest
  horisontaalsihist. Polaarkoordinaate kasutatakse geograafias, kus
  ‘pхhjalaius’ on sisuliselt 90°-v ja idapikkus on ?. Kuna mддratavad punktid
  asuvad kхik Maa pinnal, siis raadius oleks kхigi jaoks umbes 6000 km ja see
  jдetakse kirjutamata. Maapinna kohal хhus vхi maa sees olevate punktide
  koordinaatidele tuleks aga raadiuse vддrtus juurde lisada.
  Polaarkoordinaate allpool nдiteks elektroni orbitaalide kvantmehaaniliseks
  kirjeldamiseks vesiniku aatomis.
  Liikumine, kiirusLiikumine on keha asukoha (koordinaatide) muutumine ajas. Lihtsaim on
  ьhtlane sirgjooneline liikumine: konstantsed on kiiruse absoluutvддrtus ja
  suund.
  Kiirus (v) on fььsikaline suurus, mida mххdetakse ajaьhikus lдbitud
  teepikkusega. Teepikkus ?s on kahe asukoha vahekaugus. Kolmemххtmelises
  ruumis avaldub teepikkus alg ja lхpp-punkti koordinaatide kaudu jдrgmiselt [pic] (1.1)
  Pikkuse (teepikkuse) ьhikuks on meeter, m. Meeter on ligilдhedaselt
  1/40000000 Maa ьmbermххtu, kuid tдpne ьhik on kokkuleppeline ja oli pikemat
  aega defineeritud kui kahe peene kriipsu vahe plaatina-iriidiumi sulamist
  siinil, mida hoiti Pariisi lдhedal, nььd aga on meeter seotud teatud aine
  aatomite poolt kiiratava valguse lainepikkusega. Meeter on ьks kolmest
  pхhiьhikust ja teda ei saa tuletada teiste ьhikute kaudu.
  Kiirus [pic], kust [pic] ja [pic] (1.2)
  Viimased valemid seovad omavahel kiiruse, teepikkuse ja aja. Aja ьhikuks on
  sekund, s. Sekund on ligilдhedaselt 1/(365.25x24x60x60) keskmise
  astronoomilise ццpдeva pikkusest, kuid tema tдpne vддrtus on praegu seotud
  teatud aine poolt kiiratava valguse vхnkeperioodiga. Sekund on ьks kolmest
  pхhiьhikust ja teda ei saa tuletada teiste ьhikute kaudu. Nдiteks kiiruse
  ьhik on m/s ehk m s-1 ja see on tuletatud pхhiьhikutest. Suurem osa
  tuletatud ьhikuid on seotud pхhiьhikutega andes viimastele vддrtuse 1.
  Nii teepikkus kui ka kiirus on vektorid, millel on x, y, ja z- suunalised
  komponendid. Kahemххtmelisel (tasapinnalisel juhul) vektori s kaks
  komponenti on sx=scos?; sy=ssin?; [pic]
  Ebaьhtlase liikumise kiirendus (a) on fььsikaline suurus, mida mххdetakse
  kiiruse muutusega ajaьhikus. Sirgjoonelise liikumise kiirendus on kiiruse
  muutumise kiirus, seega teine tuletis teepikkuse muutumisest: [pic] (1.3)
  Ka kiirendus on vektor, s.t., valem (1.3) kehtib sx, sy ja sz suhtes
  eraldi. Kiirenduse ьhik on…