решить задачу
Количество страниц учебной работы: 10,5
Содержание:
Оглавление
Задание 2
1. Найти значение фазных напряжений и токов. Принимая S1 = S2. 3
2. Определить параметры Т-образной схемы замещения трансформатора 4
2.1 Определение параметров схемы замещения трансформатора в режиме холостого хода 4
2.2 Определение параметров схемы замещения трансформатора в режиме короткого замыкания 6
3. Начертить Т-образную схему замещения и нанести на нее рассчитанные параметры. 9
4. Рассчитать значение токов в обмотках трансформатора при к/з на шинах низкого напряжения. 10

Задание
1) Найти значение фазных напряжений и токов. Принимая S1 = S2.
2) Определить параметры Т-образной схемы замещения трансформатора.
3) Начертить Т-образную схему замещения и нанести на нее рассчитанные параметры.
4) Рассчитать значение токов в обмотках трансформатора при к/з на шинах низкого напряжения.
S = 400 кВА;
Uвн = 6 кВ;
Uнн = 0.4 кВ;
Группа соединения Y/Δ 11
Uk = 4.5%;
Pk = 5500 кВт;
Po = 950 Вт;
i0 = 2.1%;
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 188848. Контрольная Физика (4 задания)

  Выдержка из похожей работы

  …….

  Реле часу

  …..бмотці починає протікати тільки після того, як конденсатор зарядиться (другий
  закон комутації) і його опір зросте.
  Рис. 1.1 – Схеми витримок часу
  Додатковий резистор R обмежує початкове значення
  струму в колі.
  Всі схеми сповільнення відпускання реле основані на
  використанні енергії, накопиченої в магнітному полі котушки для підтримування
  струму після розриву кола живлення реле. В схемах на рис. 1.1, б, в після
  розмикання контакту К, магнітний потік, що зменшується, наводить ЕРС в
  обмотці реле, під дією якої в колі проходить струм спрацювання іk,
  що стримує якір в притягнутому стані. Схеми характеризуються додатковими
  втратами потужності, що виникають в резисторі. Цього не відбувається в схемі,
  показаній на рис. 1.1, г, в якій послідовно з резистором ввімкнено
  діод D. Тому в стаціонарному режимі струм через резистор не
  проходить. Для отримання значної витримки часу реле повинно бути достатньо
  масивним, щоб забезпечити необхідний запас магнітної енергії.
  Аналогічний принцип використовують в реле часу постійного
  струму з електромагнітним сповільненням і демпфуючою короткозамкненою
  обмоткою (рис. 1.2). При вмиканні обмотки реле 1 до
  мережі магнітний потік в осерді 2 зменшується. Це приводить до
  виникнення ЕРС в масивній шайбі 3, що знаходиться на осерді. Опір шайби
  дуже малий, тому в ній виникають великі вихрові струми, що підмагнічують
  осердя. В результаті магнітний потік в осерді реле зменшується значно
  повільніше, якір 5 залишається в притягненому стані і контакти реле
  4 розмикаються з витримкою часу до 10 с.
  Рис. 1.2
  Існують конструкції реле часу, в яких роль короткозамкненої
  обмотки виконує мідна гільза, надіта на осердя. Витримку часу регулюють зміною
  зазору між якорем і осердям або натягом пружини 6. Це змінює значення
  магнітного потоку відпускання Фвід (рис. 1.2., б), при якому
  починається рух якоря. При сильному послабленні пружини відпускання якоря
  відбувається на пологій ділянці кривої Ф (t), величина витримки часу
  стане невизначеною, що обмежує діапазон регулювання реле. Витримку часу можна
  також регулювати на основі використання котушки, що вмикається зустрічно і
  створює розмагнічуючий магнітний потік. В результаті магнітний потік в осерді
  зменшується швидше (штрихова крива на рис. 1.2, б) і витримка часу
  змінюється від t2 до t1. Для одержання
  великої витримки збільшують об’єм магнітної системи реле і застосовують матеріали
  з високою магнітною проникністю. Магнітопровід реле працює в режимі насичення,
  тому зміна напруги живлення практично не впливає на початковий потік, і,
  відповідно, на стабільність витримки часу. Однак витримка часу сильно залежить
  від зміни температури шайби 3, що впливає на електричний опір і величину
  підмагнічуючого струму. Це збільшує похибку реле до 5–19%.
  В даний час в промисловості використовують конденсаторні
  реле часу, що базуються на інерційних властивостях RC – ланки.
  Принципова схема реле з зарядом конденсатора показана на рис. 1.3, а. При
  замиканні керуючого контакту К1 в колі проходить струм і напруга на
  затискачах конденсатора зростає за законом.
   
  Uc = Uж(1
  – exp [-t/]),
  де Uж – напруга живлення; =RC
  – постійна часу кола.
  Ця на…