[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 9,7
Содержание:
Формулировка задания
Атом находится в возбуждённом состоянии, характеризуемом главным квантовым числом n = 3. Определите длины волн при переходе атома из возбуждённого состояния n = 3 в основное. Изобразите схематически возможные переходы, соблюдая энергетический масштаб, указав численные значения энергии каждого уровня. Изобразите частотный спектр излучения. Определите радиусы стационарных орбит электрона в этих состояниях. Определите максимальную и минимальную энергии фотона в серии с наибольшим m. Как называется эта серия? Определите работу ионизации атома, т.е. полного удаления электрона с заданной орбиты. Каково изменение скорости атома при переходе электрона с заданной орбиты n = 3 на орбиту n1 = 2, а также изменение при этом момента импульса электрона. Вычислите минимальную разрешающую способность спектрального прибора для разрешения всех линий серии с максимальным m. Определите скорость, с которой электрон движется по n=3 орбите атома. Определите потенциальную, кинетическую и полную энергии электрона в атоме в заданном возбуждённом состоянии n=3. Определите орбитальные магнитные моменты электрона, движущегося на всех орбитах, начиная с n-ой по первую.
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 188229. Контрольная Квантовая оптика, 10 вариант

  Выдержка из похожей работы

  …….

  Геометрична оптика та квантова фізика

  …..о:
  Коли світловий
  промінь рухається між будь-якими двома точками, його траєкторія буде такою, яка
  потребує екстремального часу (мінімального або максимального).
  Виведемо за допомогою
  принципа Ферма закон заломлення.
  Нехай світловий
  промінь повинен пройти від P до Q, де P знаходиться в середовищі 1, а Q – в
  середовищі 2. Точки P та Q знаходяться на відстанях a та b від межі поділу.
  Швидкість світла в середовищі 1 є  а
  в середовищі 2 –  (рис. 3).
  Вивід закону
  відбивання з принципа Ферма. (рис. 4)
   
  Ми знайдемо
  екстремальний час, якщо знайдемо, де звертається на нуль перша похідна від t по
  .
  !
  Повне відбивання
  світла, що виходить з води у повітря (рис. 5)
  , ,
  – критичний кут.
  Всі промені, що
  падають на межу поділу під кутами, більшими за критичний, відбиваються. Фата-моргана!
  – це повне відбивання.
  Параксіальна
  оптика (рис.6)
  Нехай промінь
  виходить з точки , що лежить на осі  поверхні,
  зустрічає поверхню в точці ,
  заломлюється і перетинає вісь в точці .
  В трикутнику , де –
  центр кривизни поверхні обертання, відношення та
   складає
   (1)
  Дійсно,   , тоді, поділивши перше на друге, отримаємо (1).
  В трикутнику  відношення сторін та
  дорівнює
  Дійсно
   Звідки маємо
  Ми цікавимося лише
  тими променями, що йдуть поблизу від осі (параксіальні промені), тому
   
   
  або розділивши на  маємо
   – інваріант Аббе.
  Інваріант Аббе можна
  переписати у вигляді
   – оптична сила заломлюючої поверхні.
  Якщо  то
  Якщо  то
  Таким чином, фокусами
  є точки на осі з координатами  та
  .
  Тонка лінза (рис.
  7)
  Рівняння, що визначає
  координату зображення на оптичній осі з координати предмета, має вигляд
  Якщо
   то
  де
  Координати фокусів:
   
   
  Тобто фокуси
  знаходяться на однаковій відстані по обидві сторони лінзи, якщо з обох сторін
  лінзи є одне і те ж середовище.
   
  ЛЕКЦІЯ 2
  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА
  (ПРИЛАДИ)
  Лінзи (тонкі)
  а) подвійно-опукла
   
   – оптична сила тонкої лінзи
  З інваріанту Аббе
    – по обидві сторони. Yandex.RTB R-A-98177-2
  (function(w, d, n, s, t) {
  w[n] = w[n] || [];
  w[n].push(function() {
  Ya.Context.AdvManager.render({
  blockId: “R-A-98177-2”,
  renderTo: “yandex_rtb_R-A-98177-2”,
  async: true
  });
  });
  t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
  s = d.createElement(“script”);
  s.type = “text/javascript”;
  s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
  s.async = true;
  t.parentNode.insertBefore(s, t);
  })(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);
  Таким чином, ми
  приходимо до відомої зі школи формули.
  б) подвійно-ввігнута
    – уявні фокуси
   
  Дзеркала
  Відбиття можна
  розглядати як заломлення в середовищі з негативним показником заломлення.
    
  Таким чином можна з
  формули
  отримати формулу для
  сферичних дзеркал
   
  а) ввігнуте дзеркало:
  б) опукле дзеркало:
  Побудова зображень
  виконується згідно встановленого правила, що падаючі промені, паралельні
  оптичній осі, збираються у фокусі фокусуючої лінзи та розсіюються у розсіюючій
  так, ніби вони виходять з уявного фокусу.
  Тонка призма
  Тонка призма будує
  зображення тому, що вона відхиляє промені, що падають на неї під різними
  кутами, на один і той же кут (всі кути, в тому числі кут при вершині призми)
  вважаються малим…