решить задачу
Тип работы: Контрольная работа, реферат (теория)
Предмет: Информатика
Страниц: 7
Год написания: 2017
Реферат на тему: Криптовалюта и обычная валюта.Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 430100. Тема: Криптовалюта и обычная валюта.

  Выдержка из похожей работы

  …….

  Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку

  …..ого ринку електронних грошей, оскільки це дозволить зясувати певні особливості сучасного фінансового сектору та повязані з ним інші соціально-економічні показники.
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам сутності та розвитку криптовалют, їх видів, переваг та недоліків присвячені праці М. Ліхачова, Н. Поливки, М. Куцевола, О. Шев – ченко-Наумової, А. Квітки, І. Лубенця та ін.
  Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Окремого дослідження вимагають особливості та тенденції розвитку біт – коінів, які щороку зазнають суттєвих змін і які варто піддати науковому аналізу для прогнозування їх майбутньої динаміки.
  Мета статті. Визначення сучасних тенденцій розвитку криптовалют у світі загалом і в Україні зокрема.
  Виклад основного матеріалу. Система грошового обігу продемонструвала крайню нестабільність в період світової фінансової кризи 2008-2009 років. Саме в цей час довіра до американського долара послабшала і в суспільстві зявилися ідеї щодо створення нових валют, зокрема регіональних [8]. Тоді формується пірингова платіжна система «Всот», розроблена Сатоші Накамото, та вперше застосовується термін «криптовалюта». Перші згадки про криптовалюту як нову альтернативну систему розрахунків належать японцеві Вей Дай і датуються 1998 роком [9]. Даний термін має велику різноманітність визначень та тлумачень. Найпоширеніші з них наведені в табл.
  криптовалюта електронний гроші економічний
  Визначення поняття «криптовалюта»
  Визначення поняттяДжерелоКриптовалюта – швидка і надійна система платежів і грошових переказів, заснована на новітніх технологіях і непідконтрольна жодному уряду.Bitcoin SecurityКриптовалюта – вид цифрових грошей, в якому використовуються розподілені мережі і публічно доступні журнали реєстрації угод, а ключові ідеї криптографії поєднані в них з грошовою системою заради можливості створити безпечну, анонімну та потенційно стабільну віртуальну валюту.Insider.proКриптовалюта – вид цифрової валюти, заснований на складних обчисленнях деякої функції, яку легко перевірити зворотними математичними діями, в основі емісії якої є принцип доказу виконання роботи «Ргоо: Е-о:£-шогк».І. ЛубенецьКриптовалюта – засіб обміну, як і звичайні валюти, але призначена для обміну цифровою інформацією, що стало можливим завдяки певним принципам криптографії (використовується для забезпечення операцій та контролю створення нових монет).CryptoCoins News
  Загалом під електронними грошима розуміються гроші чи фінансові зобовязання, обмін та взаєморозрахунки з якими проводяться за допомогою інформаційних технологій. Директива ЄС 2009/110/ЕС визначає електронні гроші на основі трьох критеріїв: електронне зберігання, передача отримувачу тільки після їх отримання банком, а також платник не може бути їхнім емітентом. В Україні згідно з п. 15.1, ст. 15 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», електронні гроші визначені як одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобовязанням цієї особи, що виконується у готівковій або безготівковій формі [1].
  З юридичного погляду визначальною особливістю електронних грошей є те, що з одного боку, вони є засобом платежу, а з іншого – за зобовязаннями емітента, які мають бути вико-нані у формі електронних грошей в будь-якому разі стоїть або банк, або банківський рахунок із реальними грошовими коштами. Тому, як стверджує Н. Поливка, електронні гроші є по суті одиницями виміру звичайних грошей у цифровому вимірі [10].
  Сьогодні існує дуже велика кількість криптовалют. Ринок криптовалют (або «віртуальних» чи «електронних» грошей) успішно функціонує і дає можливість проаналізувати динаміку вартості, попиту та пропозиції близько 90-100 різних криптовалют. Серед найбільших за обсягом капіталізації криптовалют такі, як: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Ripple, Monero, Litecoin, NEM, Augur, MaidSafeCoin та інші [13].
  Найпоширенішою і найдорожчою криптовалютою є біткоін (Bitcoin). Термін «біткоін» запозичений з англійської мови («bitcoin») і утворений шляхом злит…