решить задачу
Тип работы: Реферат
Предмет: Информационные технологии
Страниц: 10

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
ВВЕДЕНИЕ 3

1.Правовая характеристика социальной сферы 4
2.Нормативно-правовая поддержка информационного обеспечения социальной сферы 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 10Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 430985. Тема: Нормативно -правовая поддержка информационного обеспечения социальной сферы

  Выдержка из похожей работы

  …….

  Нормативно-правові акти України

  …..икористаної літератури

  Вступ

  Способом юридичного
  правоутворення відповідають властиві їм форми відображення юридичних норм: односторонньому
  волевиявленню органів держави – юридичний нормативний акт, дво – чи
  багатосторонньому волевиявленню суб’єктів права на паритетних засадах –
  юридична нормативна умова, санкціонування – правовий звичай, визнанню
  претендента – судовий прецедент і т. і.

  Якщо під джерелом
  розуміти те, що породжує право чи правові норми, а саме у цьому розумінні
  звичайно використовується цей термін, то слід зазначити, що для суб’єктів, які
  встановлюють юридичні норми, і для суб”єктів які їх застосовують джерела права
  різні. Так, у першому випадку джерелом є юридичний мотив, суспільні відносини,
  що мають правову природу, тобто ті, що можуть і повинні бути врегульовані
  правовими нормами, типові види правомірної поведінки, конкретні фактичні
  правовідносини, правові принципи, закони, міжнародно-правові умови,
  загально-0людські цінності, досягнутий рівень правової культури та
  правосвідомість. Класифікуючи їх можна виділити:

  соціально-правові
  джерела, у тому числі об’єктивні та суб’єктивні (матеріальні та матеріальні) –
  насамперед:

  суспільні
  відносини, які мають правову природу.

  правосвідомість.

  юридичні джерела (офіційні
  та неофіційні) – нормативні настанови, юридична практика, юридична наука тощо.

  З другого боку,
  поняття форми права розкриває те, як право, правові норми встановлюються і
  відображуються зовні. З цієї точки зору форми встановлення права – це засоби (види)
  юридичного нормовстановлення (правотворчості), тобто юридизація права органами
  державної влади і управління шляхом делегованого чи санкціонованого
  нормовстановлення, визнання судового прецеденту і т. і.

  Важливість поділу
  форм встановлення і відображення права ще й у тому, що всі акти
  нормовстановлення у широкому розумінні містять і відображують норми права. Наприклад,
  акти визнання судового прецеденту чи санкціонування звичаю не містять юридичних
  норм, вони лише надають їм обов’язкової юридичної сили. Тому ці акти не
  породжують право, а лише визнають його – юридизують. Для суб’єкта, який
  застосовує і реалізує юридизоване право, всі інші джерела не мають значення,
  оскільки лише офіційно виданий юридичний документ є джерелом його прав і
  обов’язків за відповідних умов, знову-таки офіційно встановлених (юридичні
  факти).

  Нині в правознавстві
  домінує точка зору, що основною формою встановлення правових норм є
  нормативно-правові акти органів держави. Другою за значущістю формою є правові
  договори. Правовий звичай має обмежене застосування, а судовий прецедент не
  використовується в Україні взагалі.

  1. Нормативно-правовий акт, його
  ознаки

  Основним джерелом
  права у сучасній Україні є нормативно-правовий акт. Нормативно-правовий акт – це
  письмовий документ компетентного органу держави або самого народу, в якому закріплюються
  встановлені та забезпечувані державою формально обов’язкові правила фізичної
  поведінки суб’єктів суспільного життя.

  Порівняно з іншими
  джерелами права, нормативно-правовий акт має ряд істотних переваг. Зокрема:

  він найбільш
  чітко, повно і однозначно формулює права і обов’язки суб’єктів суспільного
  життя;

  дає можливість
  найшвидше і найповніше довести зміст норм права до суб’єктів суспільного життя;

  дає можливість та
  створює умови для адекватного (належного) і однакового розуміння норм права;

  дає можливість
  оперативно реагуват…