решить задачу
Тип работы: Диплом
Предмет: Информационные технологии
Страниц: 48
Год написания: 2016
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1.Общие сведения об операционной системе FreeBSD 6
1.1 История создания операционной системе FreeBSD 6
1.2 Процессы, протекающие в ОС FreeBSDб основные понятия 11
1.3 Синхронизация процессов 14
2. Установка операционной системы FreeBSD 9 22
2.1 Установка операционной системы FreeBSD с CD/DVD или загрузочной флеш-карты 22
3. Администрирование операционной системы FreeBSD 9 33
3.1 Настройки и оптимизация, начальное конфигурирование 33
3.2 Функционирование с сетью 36
3.3 Резервное копирование системы 40
3.4 Сборка программного обеспечения для операционной системы 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 47
Стоимость данной учебной работы: 3750 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 430808. Тема: Операционная система FreeBSD 9 Инсталляция, администрирование

  Выдержка из похожей работы

  …….

  Безпека в мережевій операційній системі FreeBSD

  …..зручна й одночасно настільки потужна, що стала фактично стандартом
  сучасних операційних систем (які не претендують бути системами з багаторівневим
  захистом).
  Ідентифікатори користувача та групи
  користувачів
  З кожним виконуваним процесом в ОС
  FreeBSD зв’язується реальний ідентифікатор користувача (real user ID), діючий
  ідентифікатор користувача (effective user ID) і збережений ідентифікатор
  користувача (saved user ID). Всі ці ідентифікатори встановлюються за допомогою
  системного виклику setuid, який можна виконувати тільки в режимі
  суперкористувача. Аналогічно, з кожним процесом зв’язуються три ідентифікатори
  групи користувачів – real group ID, effective group ID і saved group ID. Ці
  ідентифікатори встановлюються привілейованим системним викликом setgid. При
  вході користувача в систему програма login провіряє, чи користувач
  зареєстрований в системі і знає правильний пароль (якщо він встановлений), створює
  новий процес і запускає в ньому потрібний для даного користувача shell. Але
  перед цим login установлює для знов створеного процесу ідентифікатори
  користувача і групи, використовуючи для цього інформацію, збережену в файлах
  /etc/passwd і /etc/group. Після того, як з процесом зв’язані ідентифікатори
  користувача і групи, для цього процесу починають діяти обмеження для доступу до
  файлів. Процес може отримати доступ до файлу або виконати його (якщо файл
  містить виконувану програму) тільки в тому разі, якщо збережені обмеження
  доступу, які відносяться до файлу, дозволяють це зробити. Зв’язані з процесом
  ідентифікатори передаються створюваним їм процесам, поширюючи на них ті ж
  обмеження. Однак у деяких випадках процес може змінити свої права за допомогою
  системних викликів setuid і setgid, а іноді система може змінити права доступу
  процесу автоматично.
  Розглянемо, наприклад, наступну
  ситуацію. У файл /etc/passwd заборонений запис усім, крім суперкористувача
  (суперкористувач може писати в будь-який файл). Цей файл, крім іншого, містить
  паролі користувачів і кожному користувачу дозволяється змінювати свій пароль.
  Мається спеціальна програма /bin/passwd, що змінює паролі. Однак користувач не
  може зробити це навіть за допомогою цієї програми, оскільки запис у файл
  /etc/passwd заборонений. У системі FreeBSD
  ця проблема розв’язується в такий спосіб. При виконуваному файлі може бути
  зазначено, що при його запуску повинні встановлюватися ідентифікатори
  користувача і/або групи. Якщо користувач запитує виконання такої програми (за
  допомогою системного виклику exec), то для відповідного процесу встановлюються
  ідентифікатор користувача, що відповідає ідентифікатору власника виконуваного
  файлу і/або ідентифікатор групи цього власника. Зокрема, при запуску програми
  /bin/passwd процес одержить ідентифікатор суперкористувача, і програма зможе
  зробити запис у файл /etc/passwd. І для ідентифікатора користувача, і для
  ідентифікатора групи реальний ID є істинним ідентифікатором, а діючий ID –
  ідентифікатором поточного виконання. Якщо поточний ідентифікатор користувача
  відпові…