[vsesdal]
Тип работы: Презентация
Предмет: Информатика
Страниц: 12
Год написания: 2015
Презентация к Контрольной Интернет-магазин и онлайн-аукционы в России и за рубежомСтоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 430202. Тема: Презентация к Контрольной Интернет-магазин и онлайн-аукционы в России и за рубежом

  Выдержка из похожей работы

  …….

  Контрольна

  ….. чинник .. 10
  Література
  ………………………………………………………………….
  …………………. 12Номер залікової книжки – 984002.
  Варіант контрольної роботи № 2. (3) Горизонтальний та вертикальний поділ праці на підприємстві. Поділ праці — це процес, при якому різні види обробки продуктів
  відокремлюються один від одного, створюючи все нові виробництва й галузі Однак це визначення буде неповним, якщо не показати деякі особливості
  цього явища. По-перше, поділ праці є історичною категорією. Це означає, що він
  перебуває у постійному русі, безперервно змінюється, що відбиває певний
  рівень розвитку продуктивних сил. Далі будуть показані історичні етапи
  розвитку поділу праці. По-друге, поділ праці не обмежується мікроекономічними явищами — в
  межах одного підприємства. Це певна система суспільної праці, яка
  складається у результаті якісної диференціації трудової діяльності в
  процесі розвитку суспільства. По-третє, поділ праці є причиною виникнення товарного виробництва.
  Проте він стає причиною тільки тоді, коли поділ праці відбувається
  одночасно з відчуженням виробників. А це означає, що виробники, між якими
  відбувся поділ праці, виступають як відокремлені власники. Обмежуючись
  певним видом виробничої діяльності, вони для задоволення своїх потреб
  змушені обмінювати власний продукт на інші продукти. Тільки у такий спосіб
  вони можуть задовольнити свої потреби. Обмін між різними власниками набуває
  форми товарообміну. Розвиток поділу праці поглиблює товарний обмін, стає важливим процесом
  розвитку ринкової економіки. Розрізняють дві форми поділу праці: горизонтальну та вертикальну. Перша
  – це поділ праці через поділ трудових операцій на окремі завдання.
  Результатом горизонтального поділу праці є формування підрозділів
  трансформаційного процесу. Оскільки роботу на підприємстві поділено між
  підрозділами та окремими виконавцями, хтось може координувати їхні дії, щоб
  досягти загальної мети діяльності. Рівні управління. Великі організації мають потребу у виконанні дуже
  великих обсягів роботи. Це вимагає розподілу праці на горизонтальну й
  вертикальну. Горизонтальний принцип поділу праці – це розміщення робітників на чолі
  окремих підрозділів, відділів. Вертикальний принцип поділу праці – це
  створення ієрархії рівнів управління, щоб скоординувати горизонтально
  розділену управлінську роботу для досягнення цілей організації. Робітників поділяють на три категорії: 1. Робітники нижчої ланки (операційні працівники). Сама численна
  категорія. Вони здійснюють працю та контроль за виконанням виробничих завдань, за
  використанням ресурсів (сировини, устаткування, кадрів). До молодших
  робітників відносяться лінійний працівник, токар, швачка, майстер,
  завідувач лабораторією і т.п. Робота робітників нижчої ланки є
  найрізноманітнішою, характеризується частими переходами від одного виду
  діяльності до іншого. Ступінь відповідальності працівників нижчої ланки не
  дуже висока, іноді в роботі присутня значна доля фізичної праці. 2. Робітники середньої ланки. Вони контролюють роботу працівників нижчої ланки і передають оброблену
  інформацію для працівників та керівників вищої ланки. До даної ланки
  відносяться: завідувачі відділом, виконроби, декан і т.д. На працівників
  середньої ланки лягає істотно велика частка відпові…