решить задачу
Тип работы: Контрольная
Предмет: Информационные технологии
Страниц: 18

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. Системы оперативной аудиозаписи (аудиозакладки) 2
2. Методы выявление каналов утечки информации 8

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 431050. Тема: Системы оперативной аудиозаписи, методы выявление каналов утечки информации

  Выдержка из похожей работы

  …….

  Застосування програмного продукту Power Point у процесі автоматизації роботи менеджера

  …..я
  4.Сумісне використання інформації в Інтернеті
  5.Докладний опис функцій
  6. Співпраця менеджерів в реальному часі
  7. Довідкова система і навчання менеджерів
  Висновки
  Список використаної літератури

  Вступ

  Сучасні масштаби і темпи впровадження засобів автоматизації управління ставить завдання необхідного створення автоматизованих робочих місць (АРМ) на базі професійних персональних ЕОМ.
  Аналізуючи суть АРМ, фахівці визначають їх гущавині всього як професійно-орієнтовані малі обчислювальні системи, розташовані безпосередньо на робочих місцях фахівців і призначені для автоматизації їх робіт.
  Для кожного об’єкту управління потрібно передбачити автоматизовані робочі місця, відповідні їх функціональному призначенню. Проте принципи створення АРМ повинні бути загальними: системність, гнучкість, стійкість, ефективність.
  Згідно принципу системності АРМ слід розглядати як системи, структура яких визначається функціональним призначенням.
  Принцип гнучкості означає пристосовність системи до можливих перебудов завдяки модульності побудови всіх підсистем і стандартизації їх елементів.
  Принцип стійкості полягає в тому, що система АРМ повинна виконувати основні функції незалежно від дії на неї внутрішніх і зовнішніх можливих чинників. Це означає, що неполадки в окремих її частинах повинні бути легко усунені, а працездатність системи – швидко відновлена.
  Ефективність АРМ слід розглядати як інтегральний показник рівня реалізації приведених вище принципів, віднесеного до витрат по створенню і експлуатації системи.
  Функціонування АРМ може дати чисельний ефект тільки за умови правильного розподілу функцій і навантаження між людиною і машинними засобами обробки інформації, ядром яких є ЕОМ. Лише тоді АРМ стане засобом підвищення не тільки продуктивності праці і ефективності управління, але і соціальної комфортності фахівців.
  1. Автоматизоване робоче місце

  Діяльність працівників сфери управління (бухгалтерів, спеціалістів кредитно-банківської системи, плановиків і т.д.) в наш час орієнтована на використання розвинутих інформаційних технологій. Спеціалісту виконавцю необхідний зручний інструментарій для забезпечення професійної діяльності в конкретній сфері, що визначається використовуваними технологіями та розподіленням обовязків між працівниками управління. Орієнтація і реалізація управлінських функцій вимагає радикальної зміни, як самої технології управління, так і технічних засобів обробки інформації, серед яких головне місце займають персональні компютери. Вони все більше перетворюються з систем автоматичної переробки вхідної інформації в засоби нагромадження досвіду управлінських працівників, аналізу, оцінки і вироблення найефективніших економічних рішень.
  Тенденція до підсилення децентралізації управління призводить до розподіленої обробки інформації з децентралізацією застосування засобів обчислювальної техніки і вдосконаленням організації безпосередньо робочих місць користувачів.
  Автоматизоване робоче місце можна визначити, як сукупність інформаційно-програмно-технічних ресурсів, яка забезпечує кінцевому користувачу обробку даних і автоматизацію управлінських функцій в конкретній предметній сфері. Такі автоматизовані робочі місця характеризується жорстким включенням в програмний продукт функціональних та підтримуючих технологій, що дозволяє використовувати спеціалістів невисокої кваліфікації, оскільки його дії носять декларативний, а не процедурний характер і глибоких знань в предметній сфері від нього не вимагаються, так, як вони закладені розробниками програмного забезпечення.

  2. Призначення автоматизованих робочих місць

  Створення автоматизованих робочих місць передбачає, що основні операції по нагромадженню, зберіганню і переробці інформації покладаються на обчислювальну техніку, а менеджер виконує частину ручних операцій і операцій, які вимагають тво…