[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 27,10
Содержание:
“Асинхронные элетродвигатели 1
Устройство трехфазного асинхронного электродвигателя 5
Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя 6
Система реверсивного управления трехфазным асинхронным электродвигателем 12
Цель системы реверсивного управления 12
Формула изобретения 14
Принцип работы системы реверсивного управления 16
Список используемой литературы

1. «Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления». /под ред. Круповича В.И., М. Энергоиздат., 1982г.
2. Алиев И.И. «Справочник по электрической технике», М. Высшая школа, 2009г.
3. Герасимов В.Г. «Электротехнический справочник», 1981г.
4. Кацман М.М. . Электрические машины. – М.: Высшая школа, 2003. – 472 с.
5. Киреева Э.А. , Шерстнев С.Н. . Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с примерами расчетов). – М.: КноРус, 2012. – 864 с.
6. Клюков В.К., Копылов И.П. «Справочник по электрическим машинам в 2-х томах».
7. Корякин-Черняк С.Л.. Электротехнический справочник (+ DVD-ROM). – М.: Наука и техника, 2009. – 464 с.
8. Справочник по электрическим сетям 0,4 – 35 кВ и 110 – 1150 кВ. Том 13. – М.: Альвис, 2011. – 608 с.
9. Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2012. – 368 с.
10. Электротехнический справочник. В 4 томах. Том 2. Электротехнические изделия и устройства. – М.: МЭИ, 2007. – 518 с.
11. Электротехнический справочник. Том 2. – М.: РадиоСофт, 2010. – 480 с.


Стоимость данной учебной работы: 975 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 187912. Курсовая Система реверсивного управления асинхронным 3х фазным электродвигателем

  Выдержка из похожей работы

  …….

  Розрахунок параметрів регуляторів систем регулювання координатами реверсивного електропривода

  …..я система приводить в рух робочі органи технологічних машин та
  здійснює керування перетвореною енергією. Під керуванням тут слід розуміти організацію
  процесу перетворення енергії, забезпечуючу в статичних та динамічних умовах
  потрібні режими роботи технологічних машин.
  Якщо
  основні функції керування здійснюються виконуються безпосередньо без оператора,
  то керування називається автоматичним, а ЕП — автоматизованим. Сукупність
  технічних засобів забезпечуючих таке керування, утворює автоматичний керуючий
  пристрій. Роль оператора в даному випадку може бути зведена до подачі лише
  першого командного сигналу на автоматичне виконання того чи іншого режиму
  роботи ЕП  і до нагляду над цими режимами. Часто командні сигнали подаються
  іншими автоматичними приладами.
  В
  загальному вигляді структура автоматизованого ЕП представлена функціональною
  схемою:
  тут
  ОК — об’єкт керування, тобто ЕП. В електродвигуні відбувається перетворення
  електричної енергії в механічну, яка споживається технологічною машиною ТМ
  (можливе також зворотньє перетворення енергії). Кінематичні ланцюги
  технологічної машини, зв’язуючі РО з валом двигуна та елементи двигуна що
  обертаються, складають механічні ланки ЕП. За допомогою силового перетворювача
  П відбувається безпосередня дія на потік електричної енергії ЕЕ спожитої від
  мережі та підведеної до двигуна.
  Автоматичний
  керуючий пристрій АКП включає в себе: командні органи КО, за допомогою яких
  вводяться сигнали на пуск та зупинку привода, на задання або зміну того чи
  іншого режиму роботи; функціональну частину ФЧ, яка перетворює командні
  сигнали, формує потрібний процес керування, тобто несе ряд допоміжних функцій
  керуючого пристрою; проміжний підсилювач ПП, що підвищує рівень напруги, струму
  чи потужності сигналів — виданих функціональною частиною, до значення
  необхідного для керування перетворювачем П.
  Між
  окремими елементами функціональної схеми крім прямих, можуть бути також і
  зворотні зв’язки ЗЗ за допомогою різних датчиків електричних та неелектричних величин.
  Режим
  роботи ЕП визначається величинами характеризуючими рух РО, ТМ або вала двигуна,
  тобто швидкістю, кутом повороту, потужністю. В процесі керування у
  відповідності з технологічними вимогами приведених в рух машин і механізмів,
  одна з цих величин (напруга U), повинна в загальному випадку змінюватися на
  потрібну змінну в часі, або в функції другої величини, тобто регулюватися.
  Позначимо
  y(t) функцію що описує фактичну зміну в часі регулюємої (вихідної) величини для
  вала двигуна, і нехай g(t) — командний (вхідний) сигнал для АЕП – задаюча дія.
  Особливість функції g(t), степінь представлення нею потрібного закону зміни
  регулюючої величини визначають і відповідаюча основній задачі АЕП. В тому
  випадку, коли функція g(t) повністю задає потрібний закон зміни y, основна
  задача АЕП полягає в забезпеченні необхідної умови y(t) = g(t) у всі моменти
  часу роботи привода, як в усталених так і в перехідних режимах роботи. Функції 
  y(t) і g(t) будуть неоднакові через ряд причин. В реальних АЕП завжди є
  збурюючи дії, відхиляючі регульовану величину від потрібного закону її зміни.
  Вони характеризуються функціями fi(t).
  Основними